,,BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

 

III edycja konkursu

 

LITERACKO-ILUSTRACYJNEGO

 

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

 

DLA DZIECI 4,5,6-LETNICH Z CIECHANOWA I  OKOLIC ORAZ KLAS ZEROWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

,,BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

 

KONKURS LITERACKO-ILUSTRACYJNY POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

 

PRZEZNACZONY DLA DZIECI 4,5,6-LETNICH CIECHANOWSKICH PRZEDSZKOLI , OKOLIC ORAZ KLAS ZEROWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Jest to TRZECIA edycja otwartego konkursu literacko-ilustracyjnego kierowana do przedszkoli oraz klas zerowych, w ramach akcji  ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.

 

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 4 z oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie, ul. Wyrzykowskiego 9, Tel.23 672 54 55. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są mgr A. Frankowska, mgr E. Kirzyc, oraz mgr E. Cybulska, za część artystyczną odpowiada mgr K. Banasiak wraz z dziećmi z grupy „Wesołe Misie”.

 

 Prace na konkurs można przesyłać na w/w adres lub dostarczyć osobiście.

 

Termin składania prac: do  19 lutego 2018 roku.

 

1. Cele konkursu:

 

- Nawiązanie współpracy między placówkami,

 

- Rozszerzenie idei hasła „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”,

 

- Umiejętność wypowiadania się w różnych formach literackich oraz plastycznych.

 

2. Tematyka oraz warunki konkursu:

 

  • Konkurs ściśle związany jest z akcją „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.

  • Tematem przewodnim konkursu jest: CZARY-MARY, HOKUS-POKUS…

  • Nauczyciele wspólnie z dziećmi układają bajkę/opowiadanie.  Dzieci samodzielnie wykonują obrazki/ilustracje.

  • Format  pracy dowolny –  stworzony w formie książeczki. Strona tytułowa powinna zawierać metryczkę tj. autor (podać dane placówki,   np. Miejskie Przedszkole nr 4…, nr telefonu , grupa dzieci 5-6-letnich „Uszatki”), tytuł bajki, ilustrator:… itp.).

  • Bajka (treść bajki) może być napisana ręcznie przez nauczyciela, bądź wydrukowana, koniecznie powinny być zamieszczone obrazki ilustrujące treść.

  • Każda grupa wiekowa (z danej placówki) może zgłosić do konkursu 1 pracę.

  • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac lub ich fragmentów.

  • Po zakończonym konkursie wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu Miejskiego Przedszkola nr 4, w kąciku „wymiany książek”.

  • Nauczyciele innych placówek (po konkursie) będą mogli „wypożyczyć” książeczki, aby móc je zaprezentować swoim wychowankom.

 

3. Kryteria oceny:

 

Pod uwagę brane będą:

 

-estetyka pracy,

 

-wyobraźnia, fantazja oraz pomysłowość dzieci i nauczycieli,

 

-oryginalność,

 

4. Jury:

 

- W skład jury wchodzą:  Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4, nauczyciele oraz dzieci,

 

- Jury  oceniać będzie pomysłowość, kreatywność, estetykę, itp.  oraz związek pracy z tematyką konkursu.

 

- Oceny prac dokona także jury dziecięce w kategorii „super bajka”.

 

5. Nagrody:

 

- Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie 4 laureatów: 3 przez jury dorosłe oraz 1 przez dzieci.

 

- Nagrody ufundowane przez sponsorów zostaną wręczone zwycięzcom w dniu uroczystej gali. Wręczenia nagród dokona Prezydent Miasta Ciechanów. O wynikach i terminie rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

- Każda placówka biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom i pamiątkowy upominek.

 

-Przewidziane są także wyróżnienia.

 

Ewentualne pytania i wątpliwości można kierować na adres placówki (Tel.23 672 54 55) , bądź telefonicznie z osobą odpowiedzialną  za organizację konkursu (kontakt: Agnieszka Frankowska ,Tel: 504 128 554  , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz akceptacją publikowania danych osobowych autorów i materiałów konkursowych.

 

 

 

REKRUTACJA

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie rekrutacji do
Miejskiego Przedszkola nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi

im. „Pluszowego Misia”

 

w Ciechanowie na rok szkolny 2018/2019.

 

Informujemy, że wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie przedszkola

 

 od dnia 22 stycznia 2018r.

 

 

 

Wnioski prosimy  pobierać i składać w sekretariacie przedszkola

 

w dniach 22 stycznia - 23 lutego 2018r.

 

 

 

UWAGA RODZICE

 

dzieci  6 – letnich !

 

 

 

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów, Dyrektorzy szkół podstawowych zapewniają dzieciom odbywającym roczne przygotowanie do szkoły, opiekę świetlicową, w czasie nie krótszym niż w przedszkolu.

 

 

 

Cała Polska czyta dzieciom :)

Mowy, empatii ani zachowań społecznych – czyli tego, co czyni nas ludźmi – nie można się nauczyć z mediów i urządzeń, do tego potrzebna jest bliska, emocjonalna więź z żywym dorosłym, jego przykład i tysiące godzin ćwiczeń w mówieniu i słuchaniu.

 

Zapraszamy bardzo serdecznie do głośnego czytania wszytskich chętnych RODZICÓW, DZIADKÓW, KREWNYCH w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom''.

Dogodny dla Państwa termin konsultujemy z Nauczycielką grupy.

ZAPRASZAMY! :) 

 

 

Jeżeli od najmłodszego wieku będziemy im codziennie czytać, i jeśli będą widziały, że my także sobie czytamy – wychowamy czytelników, bo dzieci będą postrzegały czytanie jako coś naturalnego i ważnego, skoro tak traktują je dorośli.

 

 

 

PRZEDSZKOLNY PUNKT WYMIANY KSIĄŻEK

Prosimy chętnych rodziców wraz z dziećmi              o przyniesienie do przedszkola przeczytanych i już nieużywanych książek. Zostaną one wystawione  na głównym holu przedszkola w celu wypożyczania do domu przez zainteresowane dzieci. Książki prosimy przynosić do grupy Maluszków, w której zostaną przekazana szczegółowe informacje.

Zachęcamy serdecznie do współpracy! 

 

Korki i zakrętki dla Franka

Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji zbierania plastikowych korków i zakrętek  dla 5-letniego Franka wychowanka naszego przedszkola walczącego z niepełnosprawnością ruchową. To, co dla nas jest odpadem,  pomoże chłopcu i jego rodzinie. Zebrane korki można dostarczać do przedszkola, my przekażemy je we właściwe ręce.

Serdecznie dziękujemy w imieniu Franka.