REKRUTACJA

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie rekrutacji do
Miejskiego Przedszkola nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi

im. „Pluszowego Misia”

 

w Ciechanowie na rok szkolny 2018/2019.

 

Informujemy, że wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie przedszkola

 

 od dnia 22 stycznia 2018r.

 

 

 

Wnioski prosimy  pobierać i składać w sekretariacie przedszkola

 

w dniach 22 stycznia - 23 lutego 2018r.

 

 

 

UWAGA RODZICE

 

dzieci  6 – letnich !

 

 

 

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów, Dyrektorzy szkół podstawowych zapewniają dzieciom odbywającym roczne przygotowanie do szkoły, opiekę świetlicową, w czasie nie krótszym niż w przedszkolu.