Informacja 11.05.2020

 

 

Szanowni Rodzice,

 

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych          w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka Koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Informuję, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Izabella Grabowska Dyrektor Przedszkola